Skog og fjell

Skog og fjell, Særtrykk, bl.tekn. 55x55cm

#grafikk